SETI@Home

Escrito por jmegias89 04-11-2009 en General. Comentarios (0)
Aquesta iniciativa SETI@Home em sembla molt interesant perque volen investigar sobre la vida extaterresta, medicament avançats o sobre el canvi climatic.
Si aconsegeixen conseguir avançar una mica en cada un dels tema farian un bon treballs per les personas, aixi com ho a aconsegit Albert Einstein amb les ones gravitacionals.