Sist.Operatiu

netserver

NetServer

Escrito por jmegias89 14-12-2009 en General. Comentarios (0)

Escenari 1

 Tenim una petita empresade 3 ordinadors, 2 ordinadors estan en la mateixa sala i l’altre ordinador estaen un altre despatx.

Tots 3 ordinadors  necesitan wifi per poder conectarse entre sii tambe conectarse a internet. Els materials que necesesitan son:

ServidorHP

Cable de xarxa

          Servidor  HP                                           Cable RJ-45

                                          

  

El servidor queutilitzarem será un servidor  en formahorizontal , mes ben petit perque no nesecitarem gaira potencia per els tresordinadors que tenim i pel tipus de treball que es. El client vols les duesmaquines per poder portar les contes de la seva empresa i introduir dades i elaltre ordinador per poder controlar els seus empleats atraves de les cameras itenir tambe totes les dades.

Tampoc nesecitarem unpetit armari perque el servidor te forma de torre i es pot pussar en cualsevollloc.

Utilitzarem 3 cablesrj-45 que farem servir 2 cables d’uns 5 metres per el dos ordinadors que estánjunts i un altre cable de uns 12 metres per l’altre ordinador que esta en elaltre despatx.

 

Caracteristicas:

Servidor:

Nom: HP ProLiant BL280cG6

Características delservidor:

·        2 Intel ®Xeon ® procesadores

·        dos discsdurs de enchufe no calientes 12 ranuras DIMM Dos 1 puertos de Ethernet

·        Memoria DDR3 orfereixun funcionament excelent reduin el consum de la electricitat total


Cable de Xarxa

Nom: Cable RJ-45:

·        Es un cable de par trenat sinapantallar (UTP) es un cable regular format per 8 fils de cobre trenats de dosen dos. Un material aislante cubreix els distints fils. Gracias al trenat delos cables y al material aislant consumeix reduix els problemes de sorroll.

 

Pressupost

Servidor

1200 €

Cable de xarxa

40,00 €

16 % I.V.A.

 

TOTAL

1.400 €

 Escenari 2

Elclient ens a demanat que posem una xarxa wifi para 100 alumnes . En l’aula dels professors un altrexarxa per 15 professors, la xarxa del switch administrativa (15 switch) i elsswitch els repartirem per les aules on siguin els ordinadors (100 switch) i lesxarxa wifi la distribuirem per tota l’escola(15).

 Necessesitaremun Servidor potent perque pugui executar moltes accions a la vegada, aixipodrem agafar el servidor HPDL320 G6 L5506. Esta situat a l’aula dels professor perque estigui ben protegitperque no es pot tocar, estará reforsada per un petit armari.

La xarxa wifi les posarem 1al despatx del director perque es pugi conectar ell sol , un altre al despatxdel subdirector perque tampoc tingui problemas, 1 per en la aula delsprofessors i 3 xarxes per una aula d’informatica.

Els switch els posarem aldirector  1, a la subdirectora 1, alsprofesors 2 i a la aula d’informatica 6.


Caracteristicas:

Servidor:

Nom: HP DL180 G6

            Caracteristicas:

·        l5506 4hdd sata eu svr- 505683-421

·        Procesador - Númeromáximo de procesadores instalables

·        1 Procesador - Númerode procesadores instalados 1 Procesador

·        Tecnología XeonQuad-Core Memoria

·        RAM Instalada 4 GBAlmacenamiento

·        Dimensión Soporte 10,00 GB

·        Tipología Case -altura unidad
Switch:

  

·        El router DIR-655 utiliza latecnología Xtreme N Gigabit que ofrece una velocidad de transmisióninalámbrica hasta 14 veces superior a la de la red  802.11g.Esteprocedimiento permite la utilización de numerosas aplicaciones.

 

 

    Armario

Dimensions:

Dimensions:600Lx1000Pxx65012unides

 


 

Presupost

 

Servidor

1.280 €

Switch

1.500 €

Armario

60,00 €

16% I.V.A.

 

TOTAL

2.800 €

 NetServer

Escrito por jmegias89 13-12-2009 en General. Comentarios (0)

Elclient ens a demanat que posem una xarxa wifi para 100 alumnes . En l’aula dels professors un altrexarxa per 15 professors, la xarxa del switch administrativa (15 switch) i elsswitch els repartirem per les aules on siguin els ordinadors (100 switch) i lesxarxa wifi la distribuirem per tota l’escola(15).

 Necessesitaremun Servidor potent perque pugui executar moltes accions a la vegada, aixipodrem agafar el servidor HPDL320 G6 L5506. Esta situat a l’aula dels professor perque estigui ben protegitperque no es pot tocar, estará reforsada per un petit armari.

La xarxa wifi les posarem 1al despatx del director perque es pugi conectar ell sol , un altre al despatxdel subdirector perque tampoc tingui problemas, 1 per en la aula delsprofessors i 3 xarxes per una aula d’informatica.

Els switch els posarem aldirector  1, a la subdirectora 1, alsprofesors 2 i a la aula d’informatica 6.


Caracteristicas:

Servidor:

            Nom:HP DL180 G6

            Caracteristicas:

·        l5506 4hdd sata eu svr- 505683-421

·        Procesador - Númeromáximo de procesadores instalables

·        1 Procesador - Númerode procesadores instalados 1 Procesador

·        Tecnología XeonQuad-Core Memoria

·        RAM Instalada 4 GBAlmacenamiento

·        Dimensión Soporte 10,00 GB

·        Tipología Case -altura unidad 

Switch:


·        El router DIR-655 utiliza latecnología Xtreme N Gigabit que ofrece una velocidad de transmisióninalámbrica hasta 14 veces superior a la de la red  802.11g.Esteprocedimiento permite la utilización de numerosas aplicaciones

 

 

    Armario

Dimensions:

Dimensiones:600Lx1000Pxx650 12 unidades

 


 

Presupost

 

Servidor

1.280 €

Switch

1.500 €

Armario

60,00 €

16% I.V.A.

 

TOTAL

2.800 €