Peli

Escrito por jmegias89 30-09-2009 en General. Comentarios (0)

Aquesta película notracta de l’informatica pero si que te part tecnológicas que si en un futursigui veritat, la tecnología estaría molt desenvolupada.


La película consistía en agafar una persona a una altra persona que li havian introduit un chip, i gracias aquet chip aquella persona podía controlar un altre, es com si fos el joc:second live , pero amb personas de veritat. També em va impactar molt la forma del ordinador que te el persontge, consistía en introduirse en una habitació i l’ordinador era tota la habitació, és veía tot en 3D i a sobra es podía moure fen que agafabas les cosas que tu volias, sense cables, ni monitors, tot era virtual.


Tot molt original pero en un futur podria ser veritat.